Menu

Motivacijsko pismo - v angleščini

Namen motivacijskega pisma je izražen že v njegovem imenu - motivacija za prijavo. Motivacijsko pismo ni kopija življenjepisa v esejski obliki. Motivacijsko pismo prikaže, zakaj smo prav mi idealni za določeno pozicijo.
To je pismo, ki se ga večini pogosto ne da napisati, vendar je dobro in premišljeno napisano motivacijsko pismo naslednji pomemben korak po življenjepisu. Če nas življenjepis pripelje iz množice kandidatov v širši izbor, nas motivacijsko pismo popelje v ožji izbor.
Motivacijsko pismo ni kopija življenjepisa v daljši in esejski obliki. Je priložnost, da razložimo, zakaj točno smo prav mi idealni za določeno delovno mesto. V motivacijskem pismu podrobneje opišemo nekaj izkušenj iz življenjepisa, vendar ne pišemo o tem, kaj smo počeli (to je že vključeno v življenjepis), ampak kaj smo se naučili, spoznali/odnesli iz prejšnjih izkušenj.
Motivacijsko pismo mora odgovoriti na vprašanja:
Na katero delovno mesto se prijavljamo?
Zakaj se prijavljamo na to delovno mesto?
Zakaj se prijavljamo v točno to podjetje?
Zakaj smo mi idealni kandidat za to pozicijo?
Sestavni deli motivacijskega pisma
Motivacijsko pismo (v angleščini cover letter) naj bo oblikovalno kot uradno pismo t.j. z naslovom naslovnika, datumom itd. Naši kontaktni podatki naj bodo oblikovani popolnoma enako kot v življenjepisu, tako da skupaj izgledata kot celota, (kontaktni podatki naj bodo na vrhu strani, kot je opisano tukaj).
Izjemno pomembno je, da vemo točno, na katero pozicijo se prijavljamo - je to pripravništvo ali služba, kakšne so delovne obveznosti na tem delovnem mestu, kakšna je ideologija in struktura podjetja, ...
Na splošno predlagam

Motivacijsko pismo 101

Podobno kot pri življenjepisu, naj bo motivacijsko pismo
1.
napisano na belem A4 papirju (sliši se očitno, ampak za mnoge ljudi ni) in oblikovano kot uradno pismo (razlika je le v naših kontaktnih podatkih, ki naj bodo oblikovani tako kot pri življenjepisu)
2.
pisava naj bo preprosta (npr. Times New Roman) in velikosti 11 ali 12, z robovi se lahko igramo, ampak naj zgleda estetsko in profesionalno
3.
razdeljen na več odstavkov, s tem da ima vsak odstavek točno določeno vlogo in noben odstavek ne igra vloge opisa življenjepisa
4.
napisan za točno določeno pozicijo (pravilo je, da če le vstaviš ime drugega podjetja v motivacijsko pismo, to ne bo nujno delovalo, saj mora biti personalizirano podjetju, & poziciji, na katero se prijavljamo).
Kontaktni podatki
Kot že večkrat omenjeno, je oblika in vsebina kontaktnih podatkov identična obliki in vsebini pri življenjepisu
Datum
Datum je napisan v angleški obliki t.j. September 29, 2021 in je postavljen v levi ali desni zgornji kot. Kraj lahko napišemo po želji, čeprav sama ga navadno spustim.
Mnenja glede tega, ali naj bodo kontaktni podatki v glavi dokumenta ali ne, so deljena, jaz osebno ne mislim, da je karkoli narobe, če so.
Naslov
Ime kontaktne osebe (če jo imamo)
Naziv kontaktne osebe (če jo poznamo)
Ime organizacije
Naslov
Mesto in poštna številka
(Država)
Pozdrav

Možni pozdravi vključujejo:

 • Dear Ms. Priimek (za žensko,; bolje je, da ne napišemo Mrs.) ali Mr. Priimek; npr. Dear Ms. Smith / Dear Mr. Smith
 • Dear Internship Selection Committee
 • Dear Director of Human Resources
 • Dear Sir/Madam (če ne vemo, komu pišemo)
 • (To whom it may concern)
Pravilo naj bi bilo, da se v uradnem pismu po pozdravu uporabi dvopičje in ne vejica, ki je uporabljena pri pisanju bolj neuradnega oziroma osebnega pisma. Sama sem videla in uporabljam oboje. Menim, da ni tako pomembno, ali se uporabi dvopičje ali vejica,  saj večina ljudi pravzaprav ne pozna tega pravila. Nekateri redki posamezniki - večinoma Britanci :) pa so na le to lahko občutljivi. Čudno je le, če se ne uporabi ničesar.
Torej Dear Ms Smith ali Dear Ms Smith:
Prvi odstavek
Prvi stavek prvega odstavka je najbolj preprost - tu napišemo, na katero pozicijo se prijavljamo, in potem nadaljujemo z razlago, zakaj.
Sama prvi stavek skorajda spremenim v svoj odstavek in potem v drugem odstavku nadaljujem z razlago, zakaj se nekam prijavljam. Za prvi stavek vedno napišem:
"Please consider my application for a(n) [name of position] position at (the) [name of the company]."
na primer: "Please consider my application for an Associate position at Boston Consulting Group."
Sledi razlaga, zakaj se prijavljamo na to pozicijo/industrijo - naš interes, motivacija za prijavo. Lahko se nadaljuje takoj po začetnem stavku ali pa v novem odstavku.

Nekaj primerov vključuje:

 • I have always been interested in ...

 • Through my experience in ...., I had the opportunity to learn .... This has spiked an avid interest in ... 

 • Like your organization, I also seek to ...

 • I have a very strong interest in ... 

 • My interest in ... stems from ....

 • Since ... I wanted to ...

 • I have always had a keen interest in …

Izredno pomembno je, da vemo, zakaj se nekam prijavljamo, saj bo to narekovalo ton našega motivacijskega pisma.

Če se prijavljamo na pripravništvo/prakso, naj naš ton sporoča, da želimo pridobiti praktične izkušnje izven učilnice ter da se želimo naučiti določenih spretnosti.

Če se prijavljamo na delovno mesto v podjetju, naj bo naš ton manj osredotočen na proces učenja (čeprav je vedno dobro izpostaviti, kako bi delovno mesto ali določena pozicija prispevala k naši osebni in profesionalni rasti) in bolj na naše izkušnje in znanja ter kako točno lahko mi prispevamo k podjetju.
Drugi odstavek
Drugi odstavek naj razloži, zakaj se prijavljamo točno v to podjetje, in ne v katero drugo, in naj začne namigovati, zakaj smo ravno mi idealni za točno to podjetje in za točno to pozicijo.

Nekaj uporabnih fraz:

 • My cumulative experiences show that I am willing and able to handle ... 

 • Through my ... I learnt how to ... , 

 • I would like to learn how to ... 

 • My time at … has equipped me with strong … skills

 • I am confident in my ability to…

 • I have a particular enthusiasm for…

 • I believe that … represents a valuable opportunity to work for a company that is uniquely placed to …

 • Moreover, ...'s investment in training and genuine interest in developing a future career path for me via ... and ... is exactly what I am looking for.

 • ...'s dedication in .... 

 • I want to intern/work with/for ... because it offers ... and ...

 • ... something that is encouraged at ...

Dobro je, da vsak odstavek zaključimo z močnim stavkom o nas, naši primernosti za delovno mesto in imenom podjetja).
Na primer: (I know that my) ... (skills) can be directly applied to the benefit of the ... team.
Tretji (& četrti) odstavek
Tretji in po potrebi četrti odstavek se osredotočata na konkretne izkušnje iz našega življenjepisa, vendar ne kaj smo počeli, ampak kaj smo se iz tega naučili.
Če vzamem primer iz svojega življenjepisa in starega motivacijskega pisma.

V življenjepisu piše:​

 • Arranged logistical aspects for participation of more than 100 VIP guests, including ...

 • Assisted in ensuring a successful event with the audience of 6,000 people by collecting data for invoicing, updating the VIP guide and other logistical tasks

Dobro je, da vsak odstavek zaključimo z močnim stavkom o nas, naši primernosti za delovno mesto in imenom podjetja).
Na primer: (I know that my) ... (skills) can be directly applied to the benefit of the ... team.
Through my experiences in the organisation of the European Development Days, a 6,000 participants European Commission event in Brussels, I had the opportunity to develop a good understanding of client company relationships and solve the many problems that come with an event of that size.
Za vsako izkušnjo lahko uporabimo svoj odstavek, lahko pa jih tudi združimo, če ima to smisel. Glavno je, da je odstavek jasen, organiziran in berljiv.
Izkušnje je potrebno smiselno izbrati, saj tudi motivacijsko pismo ne sme biti daljše od 1 strani. Pomembno je, da si dobro preberemo opis delovnih nalog pri razpisu za službo in v motivacijsko pismo vključimo opisane zaželene lastnosti in sposobnosti. Če v razpisu piše, da je zaželen detail-oriented človek, potem izberemo izkušnjo, ki prikazuje, da smo to mi - in to naj bo jasno izraženo. Če so zaželene analitical skills, potem se osredotočimo na njih itd.

Nekaj uporabnih fraz:

 • Through my experiences in ...

 • I had the opportunity to develop ...

 • In addition, I have always looked for work opportunities related to ...

 • I was expected to ...

 • Cumulatively, my experiences have taught me… 

 • I thoroughly enjoy working in teams

 • I truly believe working for ... will not only enable me to ..., but also

 • At ..., I would be exposed to a broad range of other industries

 • These duties ranged in scope from … to …

 • A (degree in … at …university) has provided an in-depth knowledge of

 • Being able to continually learn and grow as an individual is of utmost importance to me

Zaključek
V zaključku oziroma zadnjem odstavku motivacijskega pisma se zahvalimo in izrazimo željo po intervjuju, kar je naslednji korak pri prijavi.

Uporabne fraze:

 • Thank you for your time and consideration.

 • I would be thrilled to learn more about this job opening and to discuss my qualification in more detail.

 • I look forward to any opportunity to discuss the position and what I can do for your company. Thank you for your time in reviewing my resume and cover letter.

 • Thank you for considering my application. I believe my ... would be a valuable assest to ...., and I look forward to any opportunity to further discuss my qualifications and experience.

Moj zaključek:
I look forward to hearing back from you and I would welcome the opportunity to participate in an interview to further discuss my qualifications and experience in more detail. Thank you for your time and consideration.
Podpis

Na koncu motivacijskega pisma se podpišemo:

 • Yours sincerely, (če poznamo ime osebe)

 • Yours faithfully, (če ne poznamo imena osebe)

* podobno kot zgoraj pri vejici in dvopičju večina ljudi ne pozna razlike, tako da razlika med sincerely & faithfully ni ključnega pomena*

 • Druge možne variacije so: Sincerely, Respectfully, in podobno

Nato dodamo svoje ime in lahko tudi naš podpis (ali na desno ali levo stran).
Primer:
Your sincerely,
Zala Tomašič

Primer
Primer enega od mojih motivacijskih pisem.
Za lažje razumevanje in predstavo sem z rumeno označila zahteve, opredeljene v razpisu za delovno mesto in sem jih neposredno vključila v motivacijsko pismo, da sem se tako prikazala kot idealen kandidat.
Z zeleno sem označila podatke, ki sem jih pridobila na spletni strani podjetja, kamor sem se prijavila. S tem sem pokazala, da vem, kaj je podjetju pomembno, in da tudi jaz stremim k podobnim stvarem.
© 2021 by Zala Tomašič.
crossmenu