Menu

Priložnosti v EU

Evropska Unije ponuja velik nabor plačanih praks ter tudi veliko priložnosti za zaposlitev.
Nabor najpopularnejših pripravništev/praks in možnih zaposlitev v EU. Vsekakor seznam ni dokončen, saj EU ponuja veliko priložnosti. Kratek izbor ponuja hiter vpogled, kje v EU inštitucijah si je možno poiskati plačane priložnosti.
Poklicne poti v EU
Službe
EU ponuja mnogo priložnosti za zaposlitev v EU inštitucijah​. Klikni, odkrij več ali pa obišči spletne stani EU organov in tam poišči priložnosti.
Schumanova praksa
Evropski parlament
Evropski parlament je neposredno izvoljeno telo EU z zakonodajnimi, nadzornimi in proračunskimi pristojnostmi.
Praksa pri poslancih
Evropski parlament
Volivci v vseh državah članicah neposredno izvolijo poslance Evropskega parlamenta, ki predstavljajo interese ljudi pri sprejemanju zakonov EU in zagotavljajo, da druge institucije EU delujejo demokratično.
Blue Book Traineeship
Evropska komisija
Evropska komisija uveljavlja splošni interes EU tako, da predlaga in izvaja zakonodajo in politike ter izvršuje proračun EU.
Pripravništvo v Generalnem sekretariatu Sveta
Svet Evropske Unije
GSS je kolektiv uradnikov in uslužbencev, ki pomaga Evropskemu Svetu in Svetu EU.
Zaposlitev/praksa pri političnih skupinah & evropskih strankah
Politčne skupine (Evropski Parlament)
Poslanci Evropskega parlamenta se združujejo v politične skupine. Podobno se nacionalne stranke na evropski ravni združujejo v evropske stranke.
Praksa v odboru regij
Evropski odbor regij
Evropski odbor regij je posvetovalno telo EU, ki zastopa evropske regionalne in lokalne organe.
Praksa pri sodišču EU
Evropski parlament
Skrbi za enotno razlago in uporabo prava EU v vseh državah EU; skrbi, da države in institucije EU ravnajo v skladu s pravom EU.
Praksa v ECB
Evropska Centralna Banka
Skrbi za upravljanje evra, zagotavljanje stabilnosti cen ter izvajanje gospodarske in monetarne politike EU.
Praksa pri ECA
Evropsko računsko sodišče
Evropsko računsko sodišče preverja pravilno zbiranje in porabo sredstev EU ter skrbi za izboljšanje finančnega poslovodenja EU.
Praksa pri EEAS
Evropska služba za zunanje delovanje
EEAS upravlja diplomatske odnose EU z drugimi državami po svetu in izvaja zunanjo in varnostno politiko EU.
Praksa pri EESC
Evropski ekonomsko-socialni odbor
Evropsko ekonomsko-socialni odbor je svetovalno telo, ki zastopa organizacije delodajalcev in delavcev ter druge interesne skupine.
Praksa/Služba za mlade pri EIB
Evropska investicijska banka
Evropska investicijska banka s posojili podpira projekte, ki omogočajo uresničitev ciljev EU znotraj in zunaj EU.
Praksa pri varuhu človekovih pravic
Evropski varuh človekovih pravic
Evropski varuh človekovih pravic obravnava pritožbe proti institucijam, organom in agencijam EU.
Praksa pri EDPS
Evropski nadzornik za varstvo podatkov
Nadzorni organ, ki skrbi, da institucije in organi EU pri obdelavi osebnih podatkov spoštujejo pravico državljanov do zasebnosti.
Praksa pri EDPB
Evropski odbor za varstvo podatkov
Evropski odbor za varstvo podatkov zagotavlja enotno uporabo splošne uredbe o varstvu podatkov in direktive o varstvu podatkov pri preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj v državah EU ter na Norveškem, Lihtenštajnu in Islandiji.
Ostalo
Evropska Unija / Bruselj
Še druge priložnosti v EU in kje jih najti ...
© 2021 by Zala Tomašič.
crossmenu