Menu

Življenjepis - v angleščini

Najpomembnejši del prijave, ki je žal pogosto podcenjen, je prav življenjepis. Življenjepis je prvi vtis pred prvim vtisom in odloča o nadaljnji usodi naše prijave.
Večinoma osebje, ki odloča o naši kandidaturi, nima časa, da bi naš življenjepis podrobno prebralo in prav zato je prvi vtis ključen - odločitev o tem, ali bomo prišli v naslednji krog ali ne, je pogosto narejena v nekaj sekundah na podlagi našega življenjepisa. Na žalost pa vanj - vsaj po mojih izkušnjah - veliko kandidatov ne vloži dovolj časa, razmisleka in dela v kakovostno napisan življenjepis. 
Izredno pomembno je, da je celoten življenjepis dobro premišljen - vsak uporabljen glagol, vsaka beseda, vse mora biti napisano z določenim namenom. Ljudje, ki berejo življenjepise - torej tisti prvi  odločevalci, o naši uvrstitvi med uspešne kandidate - se dnevno srečajo in preberejo množico življenjepisov.  Če le ta ni napisan zanimivo in hkrati profesionalno se vanj nihče ne poglobi in priložnost za službo, pripravništvo ali študij je izgubljena v 3 sekundah.
1 stran
Optimalen življenjepis je napisan na 1 strani, nihče ne bere dolgih življenjepisov.
Pregleden
Življenjepis naj bo pregleden in iz njega morajo biti jasno razvidni glavni poudarki.
Jedrnat
Pri pisanju življenjepisa se uporabijo kratki, jedrnati in predvsem jasni stavki.
Personaliziran
V življenjepis se vključi le najpomembnejše izkušnje za določeno pozicijo.
Sestavni deli življenjepisa
V nadaljevanju so opisani sestavni deli tradicionalnega življenjepisa. Kot omenjeno zgoraj, mora biti življenjepis personaliziran poklicu oziroma podjetju, kamor se prijavljate, (npr. grafični oblikovalci morda želijo drugačen slog, da že z življenjepisom pokažejo svoje sposobnosti). Pred pisanjem življenjepisa je potrebno vložiti nekaj časa v preučitev filozofije podjetja ali organizacije, preveriti njihovo spletno stran in socialna omrežja saj se na tak način lahko dobro približamo temu, k čemer podjetje ali organizacija stremi.
Po mojem mnenju je spodaj prikazani primer življenjepisa, oblikovno in vsebinsko najustreznejši za večino prijav.
Na splošno predlagam

Življenjepis 101

Poleg že zgoraj omenjenih pravil (1 stran, preglednost, jedrnatost in personalizacija), naj bo življenjepis:
1.
napisan na belem A4 papirju (sliši se očitno, ampak za mnoge ljudi ni)
2.
pisava naj bo preprosta (npr. Times New Roman), in velikosti 11 ali 12, z robovi se lahko igramo, vendar ne pozabiti na estetiko in profesionalnost
3.
razdeljen na več delov;
kontaktni podatki, podatki o izobrazbi, & jeziku, & podobno, relevantne izkušnje, dodatne izkušnje in vsaka izkušnja naj bo jasno datirana
01/
Kontaktni podatki
ime, priimek
(naslov)
elektronski naslov in telefonska številka
V Sloveniji je navada, da ljudje v svoje življenjepise napišejo, kdaj in kje so rojeni. Le to je v večini primerov nepotrebno, v nekaterih državah pa celo nezaželeno, saj bi lahko vodilo do diskriminacije na podlagi starosti. Datuma in kraja rojstva se v živjenjepis ne piše. Podobno svetujem tudi glede fotografije - bolje je, če je v življenjepis ne dodamo.
Mnenja glede tega, ali naj bodo kontaktni podatki v glavi dokumenta ali ne, so deljena, jaz osebno ne mislim, da je karkoli narobe, če so.
02/
Podatki o izobrazbi & ostalo
Podatki o izobrazbi
Jeziki
Računalniška znanja
Podatki o najpomembnejših nagradah/dosežkih
Najpomembnejši podatki o izobrazbi sledijo takoj po kontaktnih podatki na vrhu strani. Nekateri življenjepisi združijo kontaktne podatke in podatke o izobrazbi v stolpec ob strani, kar je ena izmed možnosti. Kljub temu, pa sama priporočam, da kontaktne podatke navedete na vrhu strani.
V življenjepis se ne piše osnovnošolske ali srednješolske izobrazbe (napiše se jo le, če je to najvišja pridobljena izobrazba).
Poleg izobrazbe se v ta del napiše tudi najpomembnejša druga znanja (jezike, računalniška znanja, nagrade ipd). Druga znanja, ki niso tako relevantna za trenutno prijavo, se doda v spodnji del življenjepisa.
Ne pozabite, da naj bo življenjepis personaliziran prijavi, Torej, če se prijavljamo nekam, kjer je znanje tujih jezikov pomembno, le-te vpišemo v prvi del, če pa znanja tujih jezikov niso relevantna, jih dodamo v spodnji del življenjepisa.
03/
Relevantne izkušnje
Glavni del življenjepisa
(naslov)
V življenjepis se NE piše VSEH izkušenj - starejši kot si, več jih imaš in ker življenjepis ne sme biti daljši od 1 strani, je potrebno izkušnje prioritizirati in personalizirati prijavnici.
Namesto relevant experience se ta del lahko imenuje leadership experience, management experience ali kaj podobnega.
Za vsako izkušnjo se napiše kraj pridobivanja izkušnje, časovni okvir ter v 2 do 4 alinejah opišemo kaj točno smo počeli/oz. naše odgovornosti (uporabi se močne glagole, kot so predlagani spodaj. Potrebno je paziti tudi na uporabo sedanjika za trenutno službo in preteklika za pretekle izkušnje (arrange vs. arranged; ne uporabljajte oblike -ing).
04/
Dodatne izkušnje
Kakršnekoli dodatne izkušnje, ki niso nujno povezane
Sicer ni nujno potrebno, ampak v tem delu lahko dodamo tudi kakršnekoli dodatne izkušnje, ki se nam zdijo pomembne, npr. treniranje športa, pomembnejši dosežki na športnih, umetniških, znanstvenih tekmovanjih, prostovoljstvo itd ter druga znanja, ki za prijavno niso nujno najbolj relevantna (glej primer z znanjem jezikom zgoraj).
Dodatne izkušnje predstavljajo krajši del življenjepisa kot relevantne, ampak niso zanemarljive. Če navedem primer treniranje športa - le to pokaže določeno disciplino, naše lastnosti in morda je celo naš recruiter treniral isti šport, kar lahko privede do določene naklonjenosti.

Nekaj uporabnih glagolov

Communication skills

address advertise announce arbitrate articulate author bridge brief broadcast clarify collaborate communicate consult convey correspond crowd-source debate direct disseminate draft edit elicit explain formulate frame generate identify influence inform interpret lecture liaise market mediate moderate negotiate outline present profile promote proofread propose publicize reason reconcile recruit reinforce report solicit specify synthesize translate verbalize

Leadership skills

administer advocate analyze appoint approve assign attain bolster campaign chair challenge coach contract control convert coordinate counsel decide delegate direct double elect eliminate energize enthuse establish evaluate execute expand fine-tune generate guide increase influence initiate inspect inspire instill lobby manage mentor mobilize moderate motivate navigate organize oversee perform persuade plan preside prioritize produce recommend recover recruit review salvage schedule secure select spearhead stimulate streamline strengthen supervise

Creative/Innovative skills

advertise brainstorm capture conceptualize craft customize design develop display draft enhance envision fashion formulate illustrate innovate institute integrate invent market merchandize originate patent personalize pilot pioneer revitalize revolutionize sculpt shape showcase visualize

Technical skills

apply assemble automate back-up build balance block boost branch bundle calculate calibrate certify check clean cleanse code compute computerize configure construct debug decode design devise digitize dispatch duplicate engineer fabricate install integrate isolate launch maintain manufacture map merge mine network neutralize operate optimize package pinpoint process program prototype release restore safeguard salvage sequence solve stabilize standardize systematize update upgrade validate web-enable

Research skills

analyze catalogue clarify collect compare compile critique determine diagnose differentiate document evaluate examine experiment extrapolate extract formulate identify inspect interpret interview investigate link observe publish recognize review scan study summarize survey systemize

Helping skills

adapt adjust advise advocate aide arrange assess assist benchmark brief care clarify coach collaborate communicate conduct coordinate counsel demonstrate develop educate empower enable encourage evaluate explain facilitate familiarize focus guide individualize inform instruct intervene mentor motivate prevent provide rehabilitate represent service shape simplify simulate supply support train tutor
Primer življenjepisa
Vem, da si je vse skupaj težko predstavljati, zato sledi primer mojega malo prilagojenega življenjepisa.
Kot že omenjeno zgoraj, se življenjepis personalizira prijavnici. Priporočam, da imate v enem dokumentu zbrane vse svoje izkušnje, ki jih potem dodajate oziroma odvzemate iz življenjepisa glede na prijavo. Seveda na začetku kariere uporabimo vse izkušnje, saj jih najverjetneje ni toliko. Kasneje, ko se jih nabere preveč za eno stran, pa jih začnemo selekcionirati. Poleg tega nekatere izkušnje počasi odstranjujemo. Sama sem vse svoje izkušnje z univerze združila v en del - pred tem pa je bila vsaka zabeležena in razdelana posebaj. Čez nekaj let verjetno v življenjepis niti ne bom niti dodajala univerzitetnih izkušenj, saj jih stalno nadgrajujem.
Življenjepis je živ dokument, kar pomeni, da se stalno spreminja. Opazila sem, da večina ljudi to razume, kot da je potrebno le dodajati nove izkušnje, kar je seveda logično. Enako pa je pomembno, da nekatere izkušnje tudi odstranjujemo oziroma jim ne namenimo več toliko prostora kot včasih.
Pravilo 1 strani je ključnega pomena - dolgih življenjepisov se ljudem ne da brati, posebaj ne, če jih morajo prebrati dnevno veliko število.
© 2021 by Zala Tomašič.
crossmenu